اخبار شهرستان مبارکه

کارگاه آموزشی مدیران مجتمع‌های آموزشی جنوب استان در مبارکه برگزار شد

به گزارش پرتال مرجع شهرستان مبارکه، مهدوی در کارگاه آموزشی ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ شهری و روﺳﺘﺎﯾﯽ مناطق جنوب استان اصفهان، اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮔﺮوھﯽ و به اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻠﻮم را راھﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺗﺸﻜﯿﻞکلاس‌های ﻛﺎرﮔﺎھﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر مهم داﻧﺴﺖ.
وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ با اشاره به توانمندی و قابلیت ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ را از ﻧﯿﺎزھﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﻨﻮان ﻛﺮد.
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه مدیرانی که بتوانند از امکانات موجود نهایت استفاده را ببرند موفق هستند، گفت: دانش آموزان ثروت و قدرت بزرگی در اختیار نظام آموزشی هستند که باید به درستی از این ثروت و قدرت استفاده شود. وی گفت: دانش آموزان امروز از مدیران فردا کشور خواهند بود.
در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻛﻼس ھﺎی ﻛﺎرﮔﺎھﯽ جهت ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار و ﻣﺪرس این دوره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و چالش های ﻣﺪارس، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را درﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاری ﻃﺮح ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺣﺎل اﺟﺮا در آﻣﻮزش متوسطه ﺑﯿﺎن کرد.
مدیران مجتمع های آموزشی مناطق باغبهادران، زرین شهر، سمیرم، شهرضا، دهاقان و مبارکه در این کارگاه شرکت داشند.
گفتنی است؛ این کارگاه آموزشی یک روزه در خصوص نحوه مدیریت نوین در مجتمع های آموزشی برگزار شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا