برچسب زده شده با: سورچه

شهرستان مبارکه مطالب ویژه

معرفی شهرستان مبارکه

مهر 7, 13921 96

پرتال جامع شهرستان مبارکه ، مبارکه در فاصله ی 65 کیلو متری جنوب غربی اصفهان و بین 51 درجه و 13 دقیقه ی و 51 درجه و 48 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 3 دقیقه و 32 درجه و 28 دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است مساحت شهرستـــــان معادل 1018 کیلومتر مربع است ( معادل 95 /0 در صد کل اســـــتان ) و از نظر موقعیت، از شمــــــال به شهرستان فلاورجان، از شرق […]

×