برچسب زده شده با: سليماني فرماندار مباركه

اخبار شهرستان مبارکه مطالب ویژه

هيأت امناي جديد حسينه مركزي مبارکه معرفی شدند

اردیبهشت 8, 13935 16

شهردار مباركه در پايان جلسه معارفه هيأت امناي جديد حسينه مركزي مبارکه گفت : اصلاح الگوي فرهنگي كه همواره مورد دغدغه مقام معظم رهبري است و شعار امسال نيز به نوعي يادآور همين توجه است ،شهرداري مباركه را برآن داشت تا ساز و كارهاي جديدي را در احياي فضاي معنوي و توسعه ارزش هاي ديني در جامعه فراهم آورد. در اين راستا تفاهم هايي در شوراي شهر صورت گرفته كه از جمله كمك در ساخت […]

×