برچسب زده شده با: سطح دانشگاه پیام نور مبارکه

دانشگاه های مبارکه

تاریخچه و معرفی دانشگاه پیام نور مبارکه

فروردین 23, 13930 22

تاریخچه واحد مبارکه  در سال 82 با دو رشته تحصیلی مترجمی زبان انگلیسی و ریاضی در مقطع کارشناسی شروع به فعالیت نمود و در مهر ماه 82 اولین گروه دانشجویان به تعداد 105 نفر ثبت نام نمودند که امروز این تعداد به همت مسئولین سازمان مرکزی استان و شهرستان و با مساعدت و همکاری هیئت محترم موسس با 2200 نفر دانشجو در 16 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی رسیده است.واحد مبارکه دارای 3 نفر عضو […]

×