برچسب زده شده با: سرطان

اخبار ایران و جهان

می‌توانستیم یارانه‌ها را برای کاهش فقر، بهتر به کار بگیریم

دی 17, 13950 10

وزیر کار گفت: ما می‌توانستیم یارانه‌ها را در کاهش فقر بهتر به کار بگیریم به جامعه نمی‌توان شوک‌های یکباره داد. چیزی که به جامعه داده شد و به آن عادت کرد باید به مرور آن را جدا کرد.

مطالب ویژه مقاله

مقاله: ورزش و معلولین / دکتر مهدی محمدی مبارکه

آذر 13, 13950 65

معلولان جسمی به عنوان بخشی از جامعه نیازمند برنامه های ورزشی و حرکتی هستند. در حال حاضر با توجه به اهمیت روز افزون فعالیت‌های حرکتی و ورزشی برای معلولان، کوشش های وسیعی برای شناسایی و کاهش آسیب های ناشی از فعالیت‌های ورزشی آنان صورت گرفته و می گیرد.

×