فولاد مبارکه

جایگزینی موفقیت آمیز فن های بومی سازی شده گندله سازی فولاد مبارکه

مدير ناحيه آهن سازي گفت: فنهاي بزرگ بومي سازي شده گندله سازي با موفقيت جايگزين فنهاي اروپايي شد و 180 ميليارد ريال صرفه جويي اقتصادي حاصل کرد.

رحيم عبدي در اين رابطه افزود: درتوقف چهار روزه خردادماه امسال اولين « ابر ايمپلر سانتريفيوژ» بومي سازي شده فنهاي پروسس واحد گندله سازي که با همکاري کارشناسان فولاد مبارکه و متخصصان شرکت ايراني منگان ساخته شده بود درموقعيت اگزوز فن V0408 نصب گرديد.

وي با اشاره به مختصات فني اين تجهيز بسيار بزرگ گفت: اين ايمپلر سانتريفيوژ دوطرف مکشه 27.5 تن وزن و 4 متر قطر دارد .

عرض دهانه ايمپلر 4.1 متر، طول شافت آن بيش از 8 متر ، قطر شافت آن 86 سانتيمتر است و در هر دقيقه 743 دور مي زند.

در همين رابطه اسماعيل پور رئيس واحد گندله سازي نيز افزود: بازرسي وکنترل انجام شده در توقف مهرماه واحد گندله سازي حاکي از وضعيت بسيارمناسب ايمپلرساخت داخل بود، به گونه اي که اين تجهيز پس از حدود 4 ماه بهره برداري و تست عملکرد در شرايط بهره برداري نياز به هيچگونه تعميري نداشت وهم اکنون با ارتعاشات مجاز زير 30 ميکرون درحال کار و بهره برداري مي باشد.

بنا بر اين گزارش خشايار پاسيار سرپرست دفتر فني تعميرات گندله سازي هم اضافه کرد: ساخت داخل وموفقيت آميز بودن تست عملکردي اين ايمپلر در شرايط بهره برداري، منجر به تعليق سفارشات خريد خارج سه عدد ازايمپلرهاي مشابه خارجي در شرايط فعلي گرديد. سفارشات خريد خارج ذکر شده درآستانه تبديل به سفارش قطعي و پرداخت هزينه اي بالغ بر 180 ميليارد ريال ازطرف فولاد مبارکه بود.

به گزارش خبرنگار فولاد فروغي رئيس بومي سازي فولاد مبارکه نيز در اين رابطه تصريح کرد: اين مهم ميسر نشد مگر با همراهي وهمکاري تنگاتنگ کارکنان بخشهاي دفترفني تعميرات گندله سازي، توليد و تعميرات واحد گندله سازي، بومي سازي، مهندسي معکوس، خريد، کارگاه اسکلت فلزي و دفترفني تعميرگاه مرکزي، بازرسي فني ماشينهاي دوار و شرکت داخلي منگان که از همکاري تک تک همکاران عزيز و بزرگوار کمال تشکر وقدرداني راداريم که باهمت خود در به نتيجه رساندن اين پروژه ملي باعث بالندگي کشورشدند.

 

f3

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا